Η Εταιρία

Η σωστή πληροφόρηση ήταν πάντοτε ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την αποδοτική λειτουργία μιας επιχείρησης. Στην σύγχρονη οικονομία, η δυνατότητα να αντλεί κανείς τις σωστές πληροφορίες, τον σωστό χρόνο από τα δεδομένα του, είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας στην επιτυχία.

   Η Mercator Ltd είναι μια ιδιωτική εταιρία που δημιουργήθηκε το 1993 και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στον Ελληνικό χώρο.

   Η Mercator είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της εταιρίας Sage Software κατασκευάστριας του SalesLogix, κορυφαίας λύσης στον χώρο των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Customer Relations Management - CRM) και του ACT, του καλύτερου προγράμματος διαχείρισης προσωπικών πελατειακών σχέσεων.

   Η Mercator είναι επίσης εξουσιοδοτημένος διανομέας και συνεργάτης της εταιρίας Oracle και συγκεκριμένα των συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυϊας (Business Intelligence - BI). H Mercator διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση συστημάτων ανάλυσης στοιχείων και reporting που εξυπηρετούν ολόκληρη την εταιρία.

   Η Mercator προωθεί ολοκληρωμένες λύσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographic Information Systems - GIS). Χρησιμοποιώντας εργαλεία τελευταίας γενιάς, ψηφιακούς χάρτες υψηλής ακρίβειας, δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα, προωθούμε ολοκληρωμένες λύσεις σε μεσαίες και μεγάλες εταιρίες.

   Η Mercator αξιοποιώντας την εμπειρία της από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής σε διάφορους τομείς της αγοράς όπως της αυτοκίνησης, της λιανικής πώλησης, της διανομής προϊόντων κλπ, αναλαμβάνει υπηρεσίες μελέτης σκοπιμότητας για την υλοποίηση έργων πληροφορικής αλλά και μελέτες ανάπτυξης τομέων πληροφορικής μεσαίων και μεγάλων εταιριών.


Κορυφή 

 Γνωρίζατε οτι …

Η Mercator προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων σε μεσαίες και μεγάλες εταιρίες. Περισσότερα…

 Πληροφορίες προϊόντος

H Mercator αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που βασίζονται σε ψηφιακούς χάρτες και κοινωνικο-οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία. Περισσότερα…

 Προφίλ πελάτη

OTE: Η Mercator έχει εγκαταστήσει στον OTE ένα σύστημα Επεξεργασίας Γεωγραφικών Πληροφοριών που υποστηρίζει τον σχεδιασμό του δικτύου πωλήσεων του οργανισμού. Περισσότερα…

 Σύνδεσμοι

 Ενδεικτικές Περιπτώσεις Πελατών
 Σελίδα Προϊόντων

 Sage
 Oracle
 ESRI