Προϊόντα

   Η Mercator προσφέρει προηγμένα συστήματα CRM, GIS και BI, προσαρμοσμένα πάντοτε στις ιδιαίτερες ανάγκες του Πελάτη. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας, βασίζονται σε κορυφαία τεχνολογία και έχουν εφαρμοστεί σε πολλές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις λύσεις που παρέχουμε :

 SalesLogix CRM

Λογότυπο SalesLogix   Το SalesLogix είναι ένα σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) τελευταίας γενιάς που ενσωματώνεται εύκολα στην υπάρχουσα μηχανογραφική υποδομή της εταιρίας (εμπορικά-λογιστικά συστήματα, συστήματα ERP κά) δίνοντας πλήρη και σαφή εικόνα του πελάτη της εταιρίας, ανά πάσα στιγμή και με κάθε μέσο πρόσβασης.  Περισσότερα…


 ACT!

Λογότυπο ACT!   Το ACT! είναι ένα σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) τελευταίας γενιάς το οποίο επικοινωνεί με εξωτερικές πηγές δεδομένων (excel, outlook, etc.).  Περισσότερα…


 Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυϊας

Λογότυπο Oracle   Η Mercator, ως συνεργάτης της Oracle, υλοποιεί και υποστηρίζει στην Ελλάδα λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας αξιοποιώντας την πολύχρονη και επιτυχή εμπειρία υλοποίησης έργων στην ελληνική αγορά.  Περισσότερα…


 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Ψηφιακοί Χάρτες

Λογότυπο ESRI   H Mercator αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που βασίζονται στο ArcView, σε ψηφιακούς χάρτες και κοινωνικο-οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα γεωγραφικά συστήματα και τις εφαρμογές τους, παρακαλούμε πατήστε εδώ 


 HiT Software

HiT Software Logo   Η εταιρία HiT Software αναπτύσει προϊόντα που διευκολύνουν την πρόσβαση εφαρμογών σε κεντρικές βάσει δεδομένων .
  Περισσότερα…
 QGate Software

HiT Software Logo   Το προϊόν Intelli-CTi της QGate επεκτείνει τις δυνατότητες του τηλεφωνικού σας κέντρου συνδέοντας το με τις εφαρμογές γραφείου του υπολογιστή σας .
  Περισσότερα…
 Oμαλοποίηση Βάσεων Δεδομένων

   Η Mercator μπορεί να αναλάβει την υπηρεσία της ομαλοποίησης των εγγραφών βάσεων δεδομένων που περιέχουν λάθη ή χρειάζονται αλλαγές.  Περισσότερα…


 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής

   Η Mercator έχει ολοκληρώσει με επιτυχία συμβουλευτικά έργα στο χώρο της πληροφορικής πολλά εκ των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα case studies ή την λίστα των κυριώτερων πελατών μας.


Κορυφή 

 Γνωρίζατε οτι …

Η Mercator προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων σε μεσαίες και μεγάλες εταιρίες. Περισσότερα…

 Δείτε επίσης,

MERCEDES BENZ HELLAS: Η Μercator έχει υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη λύση CRM για την εταιρία, που βασίζεται στην πλατφόρμα SalesLogix. Περισσότερα…

 Σύνδεσμοι

 Προϊόντα - SalesLogix
 Προϊόντα - ACT!
 Προϊόντα - Συστήματα Oracle
 Προϊόντα - GIS
 Προϊόντα - HiT Software
 Προϊόντα - QGate Software
 Oμαλοποίηση Βάσεων Δεδομένων
 Υπηρεσίες

 Sage SalesLogix
 ACT! by Sage
 Oracle Business Solutions
 ESRI GIS
 HiT Software Products
 QGate Intelli-CTi